کتاب هفته

شنبه 15 اسفند 1383

روایت اول شخص

فرهنگ واژگان طنز

محمدرضا اصلانی؛ منتقد: از جمله کتاب های در دست چاپ من که انتشارات نیلوفر در تدارک چاپ آن است، کتابی است تحت عنوان« بازمانده هایی از غریبی آشنا» که موضوعش یادداشتهای شخص و نامه ها، زندگینامه و آثار منتشر نشده بهرام صادقی است. این کتاب حدود 150 صفحه اش زندگینامه بهرام صادقی است و بعد تعدادی داستان منتشر نشده و شعرهای منتشر نشده صادقی است. به علاوه یادداشت های شخصی و نامه های صادقی جزو مطالب این کتاب خواهد بود. من بخشی از مطالب این کتاب را توسط دوستان بهرام صادقی، بخشی را هم از سوی خانواده اش تهیه کرده ام. در ارتباط با زندگینامه اش هم تحقیقات زیادی داشتم و با عده ای از شخصیت های ادبی جامعه که از دوستان صمیمی این نویسنده محسوب می شدند، مثل محمد حقوقی، دکتر ضیاء موحد یا آقای اکبر افسری و آقای صفدر تقی زاده گفت و گو داشتم. این کتاب در مورد شناخت بهرام صادقی و آثارش جزو کتاب های مرجع و معتبر قرار خواهد گرفت.

در مورد داستان هایی که در این کتاب می آید چند داستان شاید جزو سیاه مشق هایی به حساب بیاند اما چند داستان برجسته و خوب هم هست که فرصت چاپ آنها را پیدا نکرده بود. حتی چند داستان ناقص را هم در این مجموعه آورده ام که اگر کسی خواست بعدها در زمینه سبک، زبان و فرم آثارش کار کند به کارش می آید.

چاپ این کتاب با بحران کاغذ رو به رو شده بود و به همین دلیل انتشار آن به تعویض افتاد ولی الان آخرین مراحل چاپ این کتاب در حال انجام است. کتاب دیگری هم هست که با انتشارات کاروان قرارداد چاپش را امضا کرده ام تحت عنوان «فرهنگ واژگان و اصطلاحات طنز» که چاپ آن هم احتمالاً به اوایل سال 84 می رسد. چون الان در مرحله حروفچینی و صفحه بندی است. کتاب «فرهنگ واژگان و اصطلاحات طنز» کتابی است که من حدود سه سال رویش کار کرده ام. البته این را می دانم فرهنگ نویسی کار یک نفر نیست. بیشتر یک کار گروهی است ولی با تلاش و تحقیقات بسیار به مدخل هایی دسترسی پیدا کرده ام که یک فرهنگ جامع و کامل فراهم آمده و حدود سیصد صفحه هم حجم مطالب آن است. غیر از این، دو- سه تا موضوع هم در دست تحقیق و نوشتن دارم که حالا زود است در موردش صحبت کنیم. یعنی الان من روی آثار چند تن از نویسندگان مشغول نقد و بررسی هستم. منتها رویکرد من به آثار این نویسندگان رویکردی زبانشناسی است.

Comments