محمدرضا اصلانی (همدان) در بیست و یکم و خرداد سال هزار و سیصد و چهل و هفت در تهران متولد شد

او برای مقطع کارشناسی در رشتة زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت و سپس برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در رشتة زبان شناسی همگانی به ادامه تحصیل پرداخت.

از او به عنوان منتقد ادبی و پژوهشگر تاکنون 5 کتاب و بیش از 30 مقالة ادبی در نشریه های گوناگون منتشر شده است.

اولین کتاب او با نام « بهرام صادقی، دفتر هفتم چهره های قرن بیستمی ایران» در سال 1381 و دومین کتاب اش با نام « صادق چوبک ,دفتر دهم چهره های قرن بیستمی ایران» در سال 1383 در نشر قصه به چاپ رسیدند.

نام سومین کتاب او« بازمانده های غریبی آشنا» ست که در تابستان 1384 در انتشارات نیلوفر منتشر شد.

نام چهارمین کتاب این نویسنده « فرهنگ واژگان و اصلاحات طنز» می باشد که به همت انتشارات کاروان روانة بازار شد.

پنجمین کتاب محمدرضا اصلانی ( همدان) با نام « استعاره و مجاز در داستان» در زمستان 1386 باز هم در انتشارات نیلوفر انتشار یافت.

.
این نویسنده در سال 1378 برندة جایزة قلم بلورین ششمین جشنواره مطبوعات و به عنوان بهترین منتقد ادبی سال برگزیده شد. و همچنین در سال 1382 رتبة اول سومین جشنواره کتاب معلم را کسب کرد
Comments